• Kalendarze na 2013 rok już do odbioru!
   
    http://archiwum.sektor3.wroclaw.pl/powiaty/aktualnosci/kalendarze-na-2013-rok-juz-do-odbioru/
 • Ostatni zamknięty cykl szkoleniowy 'Razem do Samodzielności'
  Rekrutacja trwa do 26.09.2012r. 
   Rekrutacja trwa do 26.09.2012r. http://archiwum.sektor3.wroclaw.pl/powiaty/aktualnosci/razem-do-samodzielnosci-olesnica/
 • Zapraszamy na dwudniową wizytę studyjną w Stowarzyszeniu Dobków
   
   W planie wizyty warsztat animacyjny  http://archiwum.sektor3.wroclaw.pl/powiaty/aktualnosci/dwudniowa-wizyta-studyjna-stowarzyszenie-dobkow/
 • Doradztwo zindywidualizowane
  Wzmocnij swoją organizację 
   Zapisz swoją organizację http://archiwum.sektor3.wroclaw.pl/powiaty/slider/doradztwo-zindywidualizowane/
Nasza oferta
Szkolenia

Szkolimy odpowiadając na potrzeby NGO. Zakładanie stowarzyszeń i fundacji, pozyskiwanie środków na działalność, Public      Relations, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, tworzenie partnerstw, nowoczesne technologie i dużo dużo więcej.

WIĘCEJ
Doradztwo

Prowadzimy indywidualne konsultacje eksperckie.
Darmowe porady prawne, zarządzanie finansowe (księgowość),
doradztwo z pozyskiwania środków na działalność organizacji, zarządzania organizacją, prowadzenia działalności zarobkowej.

WIĘCEJ
Infrastruktura

W celu zorganizowania wsparcia infrastrukturalnego dla młodych i powstających NGO w powiatach prowadzone będą rozmowy z administracją i organizacjami pozarządowymi z regionu.
W przyszłości planujemy powołanie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych na szczeblu powiatowym.
W ograniczonym zakresie można korzystać z infrastrukturalnego wsparcia Stowarzyszenia „TRATWA”.

WIĘCEJ
Animacja

Udzielamy kompleksowego wsparcia, by ożywić społeczności lokalne!
Spotkania animacyjne w ramach Inkubatora obywatelskiej aktywności, rozwiązywanie problemów lokalnych, tworzenie inicjatyw oddolnych, partnerstw międzysektorowych.

WIĘCEJ
Promocja

Jako Centrum Wsparcia NGO mamy rozbudowaną bazę danych i informacje z pierwszej ręki.
Promocja działań organizacji pozarządowych na stronie www.sektor3.wroclaw.pl, wysyłanie newslettera, spotkania branżowe – tzw. Konwent Inkubatorów NGO.

WIĘCEJ
Kontakt

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych ”TRATWA”
ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław
Tel./fax +48 (71) 321 08 71
e-mail: zapisy@tratwa.org

WIĘCEJ
Newsletter

Jeżeli chcesz być informowany o wszelkich nowościach w projekcie zapraszamy do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz dostawał materiały o projekcie co tydzień na własną skrzynkę pocztową!