Stwórz indywidualny plan rozwoju organizacji

Dla kogo? Doradztwo zindywidualizowane jest przeznaczone dla organizacji pozarządowych, które: mają siedzibę na terenie Wrocławia, działają nie tylko na rzecz swoich członków, działają w dowolnym obszarze działań społecznych, napotykają na problemy  w działaniu, chcą się rozwijać. Na czym polega doradztwo? Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń stojących przed organizacją Stworzenie indywidualnego planu rozwoju [...]

WIĘCEJ

Tagi: , , ,
z dnia: 17 sierpnia 2012

Zaopiekuj się z nami swoją organizacją!

tutor_bartlomiej

Dla kogo? Dla grupy osób (minimum 2) reprezentującej organizację pozarządową lub grupę nieformalną z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terenie Wrocławia Dla  organizacji/grup działających nie tylko na rzecz swoich członków Dla osób, które chcą rozwijać swoją organizację/grupę Dla osób, które napotykają na problemy  w działaniu Dla osób, które działają w dowolnym obszarze działań społecznych Na [...]

WIĘCEJ

Tagi: , , ,
z dnia: 13 maja 2011