Stwórz indywidualny plan rozwoju organizacji

Dla kogo? Doradztwo zindywidualizowane jest przeznaczone dla organizacji pozarządowych, które: mają siedzibę na terenie Wrocławia, działają nie tylko na rzecz swoich członków, działają w dowolnym obszarze działań społecznych, napotykają na problemy  w działaniu, chcą się rozwijać. Na czym polega doradztwo? Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń stojących przed organizacją Stworzenie indywidualnego planu rozwoju [...]

WIĘCEJ

Tagi: , , ,
z dnia: 17 sierpnia 2012

Tutor na 100% – do dyspozycji Twojej organizacji

sektor3-doradztwo-zindywidualizowane-swot

Czy doradztwo spełniło oczekiwania Państwa organizacji? Czy doradca-opiekun wykazywał się odpowiednim zaangażowaniem? Czy organizacja/uczestnicy doradztwa wykazywali się odpowiednim zaangażowaniem? Czy między doradcą-opiekunem  a uczestnikami doradztwa zbudowana została dobra, satysfakcjonująca relacja? Czy doradztwo było odpowiednio zorganizowane od strony technicznej (m.in. częstotliwość i długość spotkań, liczba godzin doradztwa przeznaczona dla organizacji)? Czy wypracowane zostały rozwiązania dla problemów [...]

WIĘCEJ

Tagi: , ,
z dnia: 9 maja 2012