Szkolenia

ZAKRES WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU MIASTA WROCŁAWIA:

 • Cykl szkoleń otwartych „Profesjonalizacja 3 Sektora” – jeden uczestnik może skorzystać z dowolnej liczby szkoleń w ramach cyklu, ale realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania w pierwszej kolejności osób, które wcześniej nie brały udziału w szkoleniach.

„Profesjonalizacja 3 Sektora” obejmuje szkolenia otwarte z modułów takich jak m.in.:

 • Techniki tworzenia projektu, współpraca z biznesem i administracją publiczną, pozyskiwanie środków, zakładanie/prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Budowanie partnerstw, współpraca z otoczeniem, Public Relations, tworzenie partnerstw,
 • Komunikacja, negocjacje, asertywność, planowanie, zarządzanie zespołem, równość praw kobiet i mężczyzn,
 • Księgowość NGO, kadry/płace, prawne aspekty działalności NGO,
 • Inne – w zależności od zapotrzebowania uczestników projektu.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ z cyklu „Profesjonalizacja 3 Sektora”:

Chcesz wziąć udział w szkoleniu w ramach cyklu „Profesjonalizacja 3 Sektora”?

KROK 1 – weź udział w rekrutacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go mailem na adres zapisy@sektor3.wroclaw.pl, faxem na numer 0-71 35 97 501 lub przynieś osobiście do naszego biura przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, sala konsultacyjna na 1 piętrze.
KROK 2 – w momencie, kiedy dostaniesz od nas informację o zakwalifikowaniu na szkolenie, jeśli jeszcze nie jesteś uczestnikiem projektu, powinieneś wypełnić dokument aplikacyjny do projektu.

Kryteria rekrutacji uczestników dostępne są w regulaminie. Zapraszamy!

 

 • Cykl szkoleń zamkniętych „Razem do samodzielności” (łącznie 80 h szkoleniowych) – uczestnik zobowiązuje się do udziału w całym cyklu.

Szkolenia są skierowane do organizacji zarejestrowanych w ciągu 2 lat od dnia przystąpienia do Projektu mających siedzibę na terenie Wrocławia – członków, pracowników, wolontariuszy. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych (w KRS lub innym rejestrze) do 1 roku i osoby po 50 r. ż.

„Razem do samodzielności” obejmuje szkolenia zamknięte z następujących obszarów:

 • Aspekty prawne funkcjonowania NGO,
 • Finansowanie działalności/zarządzanie finansowe,
 • Zarządzanie NGO/zasobami ludzkimi,
 • Nowoczesne technologie w działalności NGO.

Zakończyła się rekrutacja do 4-tej edycji cyklu „Razem do samodzielności”, jest to ostatnia edycja w ramach projektu – nie przewidujemy kolejnego naboru.

 

 • Cykl szkoleń zamkniętych „Akademia księgowych NGO”
  (łącznie 90 h dydaktycznych) – uczestnik zobowiązuje się do udziału w całym cyklu.

Szkolenia są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatów: Wrocław – miasto na prawach powiatu, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, strzelińskiego, milickiego i świdnickiego – członków, pracowników, wolontariuszy.

W ramach cyklu każdy uczestnik może skorzystać m.in. z doradztwa indywidualnego w zakresie księgowości. Organizacjom uczestników użyczone zostaną na czas trwania Projektu licencje programu komputerowego do prowadzenia księgowości REWIZOR GT.

„Akademia księgowych NGO” obejmuje szkolenia zamknięte o następującej tematyce:

 • Organizacja rachunkowości
 • Rodzaje działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe -sposoby ewidencjonowania z uwzględnieniem  wyodrębnienia w planie kont
 • Wprowadzanie podstawowych danych organizacji pozarządowej do programu Rewizor
 • Podatki w organizacji – zakres, przedmiot, podmiot, główne definicje
 • Uszczegółowienie planu kont o konta umożliwiające kontrolowanie zobowiązań publiczno-prawnych. Wprowadzanie planu kont do programu Rewizor
 • Koszty bilansowe i podatkowe – wprowadzenie
 • Księgowanie kosztów w programie Rewizor
 • Przychody w organizacjach pozarządowych
 • Księgowanie przychodów w programie Rewizor
 • Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Księgowanie operacji finansowych w programie Rewizor
 • Rozrachunki
 • Księgowanie list płac, rachunków do umów cywilno-prawnych w programie Rewizor. Kontrola rozrachunków z tego tytułu
 • Aktywa trwałe
 • Księgowanie operacji dotyczących środków trwałych w programie Rewizor
 • Przychody, koszty i wynik finansowy
 • Dokonywanie niezbędnych zestawień i wydruków w programie Rewizor
 • Sprawozdania finansowe sporządzane przez organizacje pozarządowe oraz zeznanie  roczne z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT8
 • Wykorzystywanie programu Rewizor w sprawozdawczości rocznej. Zamykanie ksiąg

Zakończyła się rekrutacja do 3-ciej edycji cyklu  „Akademia księgowych NGO”, jest to ostatnia edycja w ramach projektu – nie przewidujemy kolejnego naboru.

 

 • Cykl szkoleń zamkniętych „Akademia budowania wizerunku NGO” (łącznie 90 h dydaktycznych wraz z indywidualnym doradztwem w zakresie budowania wizerunku i public relations) – uczestnik zobowiązuje się do udziału w całym cyklu.

Szkolenia są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatów: Wrocław – miasto na prawach powiatu, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, strzelińskiego, milickiego i świdnickiego – członków, pracowników, wolontariuszy.

„Akademia budowania wizerunku NGO” obejmuje szkolenia zamknięte o następującej tematyce:

 • Podstawy przygotowania strategii PR, narzędzia budowania wizerunku, marka organizacji, analiza grupy docelowej
 • Komunikacja z mediami cz. 1 (specyfika pracy mediów, baza dziennikarzy, profilowanie informacji, przygotowanie informacji prasowej, organizacja konferencji prasowej, prawo prasowe, sprostowania prasowe, płatna reklama w mediach, przygotowanie oferty patronackiej, PR kryzysowy)
 • Aplikacje Google w NGO (Gmail, kalendarz, witryny, dokumenty) – instalacja oraz użytkowanie
 • Tworzenie i obsługa stron na platformie WordPress
 • Przygotowywanie grafiki na potrzeby internetu (narzędzia on-line oraz offline)
 • Prawa autorskie w aspekcie internetu i stron internetowych
 • Analityka internetowa, jako element rozwoju strony internetowej
 • Przygotowanie materiałów reklamowych (ulotka, plakat): identyfikacja wizualna organizacji
 • Promocja (w internecie) działalności organizacji
 • Strona WWW, social media, redakcja profilu na FB, webwriting
 • Newsletter graficzny, darmowe banki zdjęć i czcionek

Zakończyła się rekrutacja do 2. edycji „Akademii budowania wizerunku NGO”.