Realizatorzy

Realizatorami Projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3” są:


– realizacja działania „Wsparcie organizacji pozarządowych i osób z terenu miasta Wrocławia”.

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 jest prowadzone przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”. 

„Umbrella”: Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji, wspieramy powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe. Dążymy do tego, aby współpracujące z nami organizacje nauczyły się działać samodzielnie i skutecznie oraz dynamicznie rozwijały się i realizowały swoje cele.

TRATWA: Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której działalność ma na celu wzmacnianie i aktywizację działalności organizacji socjalnych oraz ożywianie ich współpracy z administracją publiczną. Prowadzimy liczne działania ukierunkowane na wspieranie edukacyjne i profesjonalizację działalności liderów organizacji pozarządowych, kojarzenie i wspieranie współpracy międzynarodowej w sferze socjalnej, a także niesienie pomocy humanitarnej, działalność charytatywną oraz wspomaganie osób i rodzin poszkodowanych wskutek katastrof i kataklizmów.