Promocja

Ponieważ zależy nam, aby  działalność wrocławskich organizacji pozarządowych była coraz bardziej zauważalna i docierała do coraz większej liczby zainteresowanych osób z naszej strony oferujemy pomoc w postaci usługi NEWSLETTER SEKTOR 3, dzięki której informacja o organizowanym przez Was wydarzeniu może dotrzeć do szerokiego grona osób związanych ze środowiskiem pozarządowym i nie tylko.

NEWSLETTER SEKTOR 3 wysyłamy w każdy w wtorek i czwartek. Wiadomość zawiera krótkie informacje o kilku wydarzeniach organizowanych w najbliższym czasie.

Aby zamieścić ogłoszenie należy wypełnić prosty formularz i przesłać go do wtorku do godz. 11 lub do czwartku do godz. 11 na adres biuro@sektor3.wroclaw.pl. Informacja o wydarzeniu powinna zawierać nie więcej niż 1500 znaków. Istnieje także możliwość załączenia maksymalnie trzech plików np. ankiety zgłoszeniowe, szczegółowy program, plakat informacyjny itp. Załączniki należy nazwać zgodnie z podanym tematem wydarzenia np. szkolenieSektor3_ankieta.doc.

Zapraszamy do przesyłania informacji o organizowanych przez Was wydarzeniach!

Z drugiej strony, jeżeli jesteście zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji o wszelkich nowościach w projekcie i o tym, co ciekawego dzieje się w innych organizacjach, zapiszcie swojego maila do newslettera. Dzięki temu będziecie dostawać bieżące informacje na własną skrzynkę pocztową!

Co więcej, informacje wysłane przez Was zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji „Umbrella” w dziale Aktualności.

W dniach 10-11 września 2012 r. zorganizowaliśmy ogólnopolski III. Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, czyli spotkanie branżowe osób pracujących w ośrodkach wspierających rozwój stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw obywatelskich.

Była to kontynuacja inicjatywy zapoczątkowanej w roku 2009 we Wrocławiu. 1-szy Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych zorganizowany przez Fundację „Umbrella” odbył się  w dniach 5-6 marca 2009 r. Organizatorem 2-giego Konwentu ( 10-11 września 2009r., Laliki) było Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa we współpracy z Fundacją „Umbrella”.

Poprzez organizację konwentów promujemy ideę prowadzenia ośrodków wsparcia III sektora. Inkubatory to ośrodki, które zapewniają kompleksowy program usług mających na celu wspieranie organizacji szczególnie w ich początkowym okresie rozwoju – od rejestracji poprzez stawianie pierwszych kroków aż po profesjonalne działanie.

Można z nich skorzystać w jednym stałym miejscu, w którym mieści się placówka inkubatora. Doradztwo z zakresu prowadzenia stowarzyszeń lub fundacji praktykowane jest również w formie „mobilnej”, czyli telefonicznie, mailowo lub w postaci szkoleń i konsultacji organizowanych przez ekspertów w terenie.

Więcej o konwencie na:

http://www.fundacja-umbrella.org.pl/site/10026/Inkubatory-organizacji-pozarzadowych

 

Zobacz niektóre z naszych działań promocyjnych: