O projekcie

Celem projektu „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej” jest wzrost aktywności obywatelskiej i zaangażowania w działalność społeczną na terenie aglomeracji wrocławskiej. Projekt przeznaczony jest dla osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej oraz członków, pracowników i wolontariuszy już istniejących fundacji lub stowarzyszeń.

Zasięgiem projekt obejmuje 10 powiatów: miasto Wrocław, wrocławski, oławski, oleśnicki, średzki, wołowski, trzebnicki, strzeliński, świdnicki i milicki.

Fundacja Umbrella oferuje wsparcie osobom i organizacjom z Wrocławia, natomiast Stowarzyszenie TRATWA działa na terenie powiatów ościennych oferując pomoc w ramach Mobilnych Inkubatorów NGO.

Uczestnicy projektu mogą korzystać z kompleksowego bezpłatnego pakietu usług m.in. bogatej oferty szkoleń, indywidualnych konsultacji z ekspertami, wsparcia infrastrukturalnego, spotkań animacyjnych.