Marcin Romanowski

Doradca w zakresie zarządzania organizacją
Środa, w godz. 16:00-18:00


Zakres zagadnień:

  • Planowanie działań NGO
  • Tworzenie strategii organizacji
  • Struktura i zarządzanie organizacją
  • Liderstwo
  • Podział zadań w zespole
  • Komunikacja w zespole
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Przezwyciężanie trudności w realizacji projektów
  • Ewaluacja w NGO