Joanna Pijanowska

Doradca w zakresie prowadzenia działalności zarobkowej
Środa, w godz. 16:00-20:00 (co 2 tygodnie)


Zakres zagadnień:

  • Różnice pomiędzy działalnością odpłatną a gospodarczą, sytuacje kiedy działalność odpłatna staje się gospodarczą – zgodnie z nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Sposób rozliczania i księgowania działalności gospodarczej i odpłatnej.
  • Dokumentowanie operacji w działalności odpłatnej i gospodarczej – rachunki ( lub faktury VAT), dowody wpłat, raport kasowy.
  • Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego – warunki zwolnienia, naliczanie w wypadku utraty prawa do zwolnienia.
  • Zagadnienia podatku VAT w działalności organizacji pozarządowej, czynności podlegające opodatkowaniu, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe, stawki podatku VAT, rejestry VAT, deklaracja VAT-7 i VAT7-K
  • Procedura rejestracji działalności gospodarczej.
  • Konsultacje kalkulacji działalności odpłatnej, doradztwo w zakresie opracowywania biznesplanów działalności gospodarczej.