Jacek Karasiński

Doradca w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji
Środa, w godz. 16:00-20:00

Zakres zagadnień:

  • Doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)
  • Porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z nowego okresu programowania 2007-2013
  • Konsultacje założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)
  • Pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych
  • Pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne
  • Sprawozdawczość projektowa
  • Tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich