Bartłomiej Chełchowski

Doradztwo prawne
Poniedziałek, w godz. 15:00-20:00

Zakres zagadnień:

  • Obsługa procesów tworzenia organizacji pozarządowych:
    1. Dobór odpowiedniej formy prawnej organizacji pozarządowej (stowarzyszenia lub fundacji)
    2. Doradztwo w zakresie wymogów formalnych tworzenia organizacji: analiza dokumentów, formularzy, statutów, regulaminów, uchwał, protokołów, oświadczeń
  • Obsługa organów organizacji pozarządowych (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej, zgromadzenia członków, zgromadzenia fundatorów)
  • Obsługa bieżącej działalności organizacji pozarządowych
  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych: umowy o dzieło, zlecenie, współpraca, o pracę, najem, dzierżawa, dofinansowanie, sponsoring, wolontariat
  • Współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi w zakresie prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych