Dokumenty do pobrania

Krok 1 – Zapoznaj się z regulaminem projektu – ważny od 13. lipca 2012 r.
Krok 2 – Wypełnij dokument aplikacyjny do projektu (ten dokument wypełniają wszyscy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia w ramach projektu; dokument aplikacyjny wypełniamy tylko raz w momencie zgłaszania swojego uczestnictwa w projekcie).

Krok 3 – Zapisz się na szkolenie lub doradztwo, zarezerwuj salę lub skorzystaj z innej formy wsparcia zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA – dla osób, które w trakcie udziału w Projekcie zarejestrowały organizację pozarządową i chciałyby dalej korzystać z naszego wsparcia.

 

Pobierz publikacje opracowane przez naszych specjalistów:

PRAWO W NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych.
Spis treści: Czym są organizacje pozarządowe? /// Chcę zacząć działać w organizacji pozarządowej… /// Rodzaje działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe /// Władze organizacji /// Jak zarejestrować organizację – krok po kroku! /// Jak napisać statut? /// Statut fundacji /// Statut stowarzyszenia /// Rejestracja w KRS /// Organizacja od momentu zarejestrowania /// Praca w organizacji pozarządowej /// Wolontariat w organizacji pozarządowej /// Jak nie zagubić się w gąszczu przepisów… /// Ważne adresy na mapie Wrocławia /// Linkownia /// Bibliografia

 

FINANSE W NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych.
Spis treści: Rodzaje działalności jakie mogą prowadzić organizacje pozarządowe /// Praktyczne wskazówki dotyczące konstrukcji budżetu projektu oraz dokonywania płatności /// Rozliczanie projektów /// Organizacje pozarządowe i  księgi rachunkowe /// Organizacje pozarządowe a urząd skarbowy /// Organizacje pozarządowe a Zakład Ubezpieczeń Społecznych /// Zatrudnianie pracowników w organizacji pozarządowej oraz współpraca z wolontariuszami /// Delegacje /// Kalendarz terminów – sprawozdawczość roczna /// Linkownia /// Bibliografia

 

Public Relations w NGO. Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych.
Spis treści: Budowanie marki NGO // Przepis na klej // Targeting, czyli trafiają tylko Ci, którzy celują // Narzędzia public relations i najważniejsze  pojęcia // Wokół idei // Komunikacja z mediami // Media relations w pytaniach i odpowiedziach // Jak przygotować dobrą informację prasową // Czas na kampanie społeczne // Event – promocja przez działanie/Case study: Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012 // Brief kreatywny – wytyczne do wykonania projektu graficznego // Public relations w internecie – tendencje i trendy // Przykłady dobrych praktyk // Działaj online! // Internetowy narzędziownik // Gdy nastaną czasy kryzysu… // Bohaterowie publikacji

 

Zarządzanie w NGO. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych.
Spis treści: Specyfika funkcjonowania NGO // Zarządzanie // Lider w organizacji pozarządowej // Wizja i misja organizacji // Planowanie i ewaluacja działań // Struktura organizacyjna // Proces rekrutacji pracowników i wolontariuszy // Praca w zespole // Równość szans w aspekcie zatrudnienia i zarządzania projektem // Narzędzia komunikacji wewnętrznej w pracy zespołu // Ocena pracy zespołowej // Rozwiązywanie problemów // Motywowanie członków, pracowników i wolontariuszy // Podnoszenie kwalifikacji zawodowych // Przydatne załączniki // Linkownia // Bibliografia

 

Fundusze w NGO. Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych.
Spis treści: Sytuacja ekonomiczna  organizacji pozarządowych w Polsce // Czym jest  fundraising? // Rodzaje  sponsorów  i ich motywacje // Planowanie  działań fundraisingowych // Pozadotacyjne  źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych // Dotacyjne  formy finansowania działalności organizacji pozarządowych // Finansowanie działalności ze środków  organizacji prywatnych // Krajowe środki publiczne – rządowe i samorządowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych // Finansowanie działalności organizacji pozarządowych  z funduszy unijnych // Przykładowe  programy unijne  dostępne dla organizacji pozarządowych // Finansowanie działalności organizacji pozarządowych w ramach bezzwrotnej  pomocy zagranicznej // Współpraca ze  sponsorami indywidualnymi // Współpraca z sektorem  biznesu // Projekt a wniosek // Tworzenie budżetu // Przyjrzyj się  dobrym praktykom // Załącznik –  przykład oferty  realizacji zadania publicznego // Linkownia // Bibliografia

ARCHIWUM:

Przejdź do archiwum, gdzie znajdziesz dokumenty zdezaktualizowane.