Animacja

Spotkania animacyjne w ramach inkubatora obywatelskiej aktywności to spotkania mające na celu przedstawienie możliwości rozwiązywania problemów lokalnych w oparciu o działalność NGO.

W ramach spotkań animowane będzie powstawanie podmiotów III sektora, inicjatyw lokalnych, partnerstw międzysektorowych oraz tworzone będą koncepcje rozwiązywania problemów społeczności.

Będziemy organizować spotkania animacyjne w radach osiedli, na uczelniach, w szkołach średnich, w środowiskach seniorów, a także spotkania międzysektorowe (tj. spotkania, w których uczestniczyć będą przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu).

Chcemy podjąć dialog, stworzyć platformę wymiany doświadczeń i ożywić społeczności lokalne, by móc efektywniej rozwiązywać bieżące problemy.

 

Wydarzenia / informacje archiwalne: