Akademia Księgowych NGO – ZGŁOŚ SIĘ, jeśli chcesz samodzielnie…

Zapraszamy do wzięcia udziału w II. edycji:

NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ:

  • nauczyć się i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu księgowości NGO,
  • samodzielnie poprowadzić księgowość swojej organizacji lub udoskonalić swoje umiejętności w tym zakresie,
  • stworzyć lub udoskonalić politykę rachunkowości swojej organizacji,
  • mieć możliwość księgowania dokumentów swojej organizacji na programie komputerowym REWIZOR GT.

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 18 szkoleniach (w sumie 90h dydaktycznych) oraz będzie mógł skorzystać m.in. z doradztwa indywidualnego w zakresie księgowości. Organizacjom uczestników użyczone zostaną na czas trwania Projektu licencje programu komputerowego do prowadzenia księgowości REWIZOR GT.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub na numer fax 71 359 75 01. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu: ul. Legnicka 65 do dnia 05.08.2012r. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 6-10.08.2012r. O wynikach rekrutacji będziemy informować drogą mailową lub telefonicznie do dnia 10.08.2012r.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.