Zarezerwuj ostatnie wolne miejsca

To ostatnia chwila, by zgłosić swój udział w szkoleniu z cyklu „Profesjonalizacja Trzeciego Sektora”: ZARZĄDZANIE CZASEM.

Zapraszamy w czwartek, 17 maj, w godzinach: 10:00 – 18:30

Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych działających we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze).

Zapisy na szkolenie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego – jak najszybciej!

Program szkolenia: Diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu czasem. Identyfikacja „złodziei” czasu. Zasada Pareto. Zasady formułowanie celów. Techniki planowana czasu i osiągania celu – metoda małych kroków Planowanie w różnych perspektywach czasowych (metoda Gantta, metoda Alpen, TRZOS Organizacja dnia Matryca zarządzania czasem. Asertywność w zarządzaniu czasem. Skuteczne delegowanie zadań jako narzędzie zarządzania czasem.

Czego nauczysz się na warsztacie?

  • dowiesz się w jaki sposób odróżnić, to co najważniejsze od tego co ważne
  • poznasz jakie są reguły skutecznego planowania – jak efektywnie wyznaczać cele
  • dowiesz się co zrobić aby odciążyć się, przekazując zadania innym
  • poznasz swoich „złodziei czasu”

Jak skorzysta na tym Twoja organizacja?

Nabędziesz wiedzę i umiejętności do zarządzania sobą w czasie.

Opis zajęć:

Praca na zajęciach odbywa się metodą warsztatową tj. nauki przez doświadczanie gdzie aktywność trenera jest ograniczona do minimum poprzez koordynowanie i podsumowywanie efektów i przekazywanie teorii w postaci mini wykładów. Jest to metoda najbardziej zbliżona do naturalnego sposobu uczenia się, gdzie podstawą do nabywania nowych umiejętności jest wykonanie zadania.

Prowadzący: Katarzyna Markowska – z wykształcenia mgr inżynier oraz mgr socjologii. Od kilku lat współpracuje z firmami szkoleniowymi i bierze udział w tworzeniu programów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń dla firm z zakresu komunikacji, budowania zespołu, doskonalenia umiejętności kierowniczych. Brała udział w projektach szkoleniowych dla takich klientów jak: Volvo, AIG, Santander, SCA, Urząd Marszałkowski oraz projektach Assessment i Development Center dla firm: Nokia Siemens Networks, Alstom, Parker Hannifin. Absolwentka szkoły trenerów „Sieć” rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Edyta Rząsa – z wykształcenia politolog – dziennikarz, menadżer kultury. Absolwentka Szkoły Trenerów „Sieć” PTP we Wrocławiu. Certyfikowany Trener Szkoły Młodych Trenerów IES. Absolwentka Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych, Moderator Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego. Posiada doświadczenie i wiedzę o pracy w 3 sektorze, instytucjach kultury i środowisku samorządowym. Prowadzi warsztaty m.in w zakresie tworzenia i zarządzania projektami, budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych oraz źródeł finansowania NGO. Jest ko trenerem szkoleń miękkich z zakresu umiejętności interpersonalnych – komunikacji, współpracy zespołowej, zarządzania zmianą itp. Współpracowała przy realizacji konferencji i projektów edukacyjnych jako koordynator, trener, wykładowca lub prelegent m.in. z: Fundacją „Umbrella” , Fundacją „Wrzosowa Kraina”, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Służb Publicznych „Asesor”, Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” w Legnicy, Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, Ośrodkami Kultury, Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego i wieloma samorządami. Jest twórcą i realizatorem projektów dofinansowanych ze środków krajowych i UE. Wielokrotny koordynator projektów i członek zespołów projektowych. Wielokrotnie tworzyła strategie rozwoju dla gmin, partnerstw i społeczności lokalnych. Szkoli z pasją. W pracy z grupą jest nastawiona na naukę metodami aktywnymi.

KLIKNIJ i zobacz inne planowane szkolenia.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.