Zaopiekuj się z nami swoją organizacją!

Dla kogo?

 • Dla grupy osób (minimum 2) reprezentującej organizację pozarządową lub grupę nieformalną
 • z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terenie Wrocławia
 • Dla  organizacji/grup działających nie tylko na rzecz swoich członków
 • Dla osób, które chcą rozwijać swoją organizację/grupę
 • Dla osób, które napotykają na problemy  w działaniu
 • Dla osób, które działają w dowolnym obszarze działań społecznych

Na czym polega doradztwo?

 • Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń stojących przed organizacją/grupą
 • Stworzenie planu rozwoju organizacji/grupy
 • Pomoc opiekuna w realizacji założonej ścieżki rozwoju
 • Co można zyskać?
 • Szansę na rozwój organizacji
 • Zwiększenie świadomości na temat własnej organizacji/grupy i roli osób, które ją tworzą
 • Zintegrowanie zespołu organizacji/ grupy
 • Wypracowanie rozwiązań dla problemów organizacji /grupy
 • Nawiązanie nowych kontaktów
 • Dodatkowo: możliwość skorzystania ze szkoleń, doradztwa, wsparcia infrastrukturalnego

Czego oczekujemy?

 • Dyspozycyjności i obecności w wyznaczonych terminach spotkań
 • Odpowiedzialnego i rzetelnego realizowania zaplanowanych działań
 • Energii, entuzjazmu, kreatywności , otwartości na zmiany
 • Chęci dzielenia się swoimi doświadczeniami, pomysłami, umiejętnościami, wiedzą
 • Nastawienia na współpracę
 • Aktywności, motywacji do działania
 • Myślenia perspektywicznego

Każda organizacja weźmie udział w ok. 16 h doradztwa. Udział w doradztwie jest bezpłatny!


Opiekunami organizacji będą Bartłomiej Tomalik i Marcin Romanowski, którzy  w ramach działań Fundacji Manufaktura Inicjatyw Obywatelskich prowadzą sprofilowane doradztwo i szkolenia dla dolnośląskich organizacji pozarządowych.

Bartłomiej Tomalik –  od 8 lat zawodowo pracuje jako koordynator i konsultant w projektach międzynarodowej pomocy humanitarnej i rozwojowej. Pracował m.in. w Polskiej Akcji Humanitarnej (Czeczenia) oraz w Czeskich organizacjach: People In Need (Sri Lanka, Gruzja) oraz Civic Belarus (Białoruś). Tworzył i realizował projekty finansowane przez Komisję Europejską, agendy ONZ, National Endowment for Democracy oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Czech.  Realizował projekt szkoleń oraz mikro-finansowania dla kilkudziesięciu drobnych przedsiębiorstw w Gruzji. Brał udział w realizacji projektu szkoleniowego „Babie Lato – Centra Aktywizacji Lokalnej we Wrocławiu” aktywizującym osoby po 50-tym roku życia, finansowanym ze środków EFS. Specjalizuje się w ewaluacji projektów, badaniu potrzeb oraz doradztwie w sektorze non-profit.

Marcin Romanowski – socjolog, absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi Collegium Civitas. Od 6 lat pracuje w organizacjach pozarządowych i projektach społecznych (głównie szkoleniowo-edukacyjnych) adresowanych do grup wszelakich – od gruzińskich urzędników po wrocławskich przedszkolaków. Obecnie związany z fundacjami: Manufaktura Inicjatyw Obywatelskich i Europejski Dom Spotkań we Lwowie. Od kilku lat realizuje staże, wizyty studyjne, szkolenia, szkoły studenckie dla organizacji pozarządowych i administracji oraz dla obywateli krajów Europy Wschodniej (w tym szkolenia i doradztwo z zakresu działań partnerskich NGO – administracja, współpracy międzynarodowej, pracy metodą projektu, monitoringu i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych).

Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub na numer fax 71 359 75 01. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu ul. Legnicka 65 do dnia 24.05.2011r. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy  w dniach 25-27.05.2011r.

Doradztwo odbywa się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3. Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” we współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa oraz Gminą Wrocław. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.