Za nami trzy edycje Akademii Księgowych NGO

Trzydzieści pięć osób mających wiedzę z zakresu księgowości NGO, umiejących samodzielnie poprowadzić księgowość w swojej organizacji, potrafiących księgować dokumenty swojej organizacji na programie komputerowym REWIZOR GT - to efekt trzech edycji Akademii Księgowych NGO organizowanych przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Szkolenia w ramach Akademii były skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników, wolontariuszy) mających siedzibę na terenie powiatów: Wrocław (miasto na prawach powiatu), wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, strzelińskiego, milickiego i świdnickiego. W ramach cyklu każdy uczestnik mógł wziąć udział w 9 szkoleniach (w sumie 90h dydaktycznych) oraz skorzystać m.in. z doradztwa indywidualnego w zakresie księgowości. Organizacjom uczestników zostały przekazane bezterminowo licencje programu komputerowego do prowadzenia księgowości REWIZOR GT.

Po zakończeniu udziału w Akademii uczestnicy wszystkich edycji ocenili zdecydowanie wyżej niż przed udziałem w szkoleniach swoją wiedzę ze wszystkich zakresów, których dotyczyły szkolenia. Największy wzrost nastąpił w ocenie umiejętności księgowania w programie Rewizor GT (średnia ocena wzrosła o ponad 50%), a także w ocenie wiedzy nt. sporządzania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe oraz zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT8. Uczestnicy ocenili wyżej swoją motywację do prowadzenia księgowości, a także wiedzę z zakresu jej prowadzenia. Wzrosła również ocena predyspozycji do prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej.

Akademie Księgowych NGO były realizowane w ramach projektu „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie był bezpłatny.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA.

Za nami trzy edycje Akademii Księgowych NGO.

Trzydzieści pięć osób mających wiedzę z zakresu księgowości NGO, umiejących samodzielnie poprowadzić księgowość w swojej organizacji, potrafiących księgować dokumenty swojej organizacji na programie komputerowym REWIZOR GT – to efekt trzech edycji Akademii Księgowych NGO organizowanych przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Szkolenia w ramach Akademii były skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników, wolontariuszy) mających siedzibę na terenie powiatów: Wrocław (miasto na prawach powiatu), wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, strzelińskiego, milickiego i świdnickiego. W ramach cyklu każdy uczestnik mógł wziąć udział w 9 szkoleniach (w sumie 90h dydaktycznych) oraz skorzystać m.in. z doradztwa indywidualnego w zakresie księgowości. Organizacjom uczestników zostały przekazane bezterminowo licencje programu komputerowego do prowadzenia księgowości REWIZOR GT.

Po zakończeniu udziału w Akademii uczestnicy wszystkich edycji ocenili zdecydowanie wyżej niż przed udziałem w szkoleniach swoją wiedzę ze wszystkich zakresów, których dotyczyły szkolenia. Największy wzrost nastąpił w ocenie umiejętności księgowania w programie Rewizor GT (średnia ocena wzrosła o ponad 50%) a także w ocenie wiedzy nt. sporządzania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe oraz zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT8. Uczestnicy ocenili także wyżej swoją motywację do prowadzenia księgowości, a także wiedzę z zakresu jej prowadzenia. Wzrosła także ocena predyspozycji do prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej.

 

Akademie Księgowych NGO były realizowane w ramach projektu „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA. Udział w projekcie był bezpłatny.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.