Wypowiedzcie się!

Co jest dla Was najważniejsze? Dlaczego warto było…?

Pytamy Wrocławskie NGO o to, jak działają.

Jednozdaniowa odpowiedź wystarczy.

I nie musisz odpowiadać na wszystkie z poniższych 7 pytań.

Działasz w organizacji i możesz wypowiedzieć się w jej imieniu? Koniecznie wyślij do nas maila.

Z nadesłanych przez Was wypowiedzi wybierzemy kilka tych najbardziej inspirujących i opublikujemy!

Wizytówka Waszej NGO ukaże się nieodpłatnie w nakładzie 1000 egzemplarzy – w broszurach opublikowanych jesienią 2011r. Co więcej, publikacje zostaną umieszczone również w internecie.

–> Tematyka PYTAŃ odnosi się do zagadnień omawianych w broszurach informacyjnych dot. działalności organizacji pozarządowych. Oto one:

  • Co jest dla Ciebie największym atutem działania w organizacjach społecznych?
  • Dlaczego zdecydowaliście się na założenie stowarzyszenia?
  • Dlaczego zdecydowaliście się na założenie fundacji?
  • Jakie cechy powinien posiadać pracownik organizacji pozarządowej?
  • Dlaczego warto być wolontariuszem?
  • Jakie korzyści daje organizacji współpraca z wolontariuszami?
  • Co jest największym atutem posiadania statusu OPP?

–> Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy: zapisy@sektor3.wroclaw.pl wraz z podaniem: imienia i nazwiska, pełnionej funkcji w organizacji, nazwy organizacji i adresu strony internetowej (jeśli dana organizacja ma swoją stronę www) do dnia 31 sierpnia 2011r.

–> Cel naszej akcji to promocja Waszej organizacji. Chcemy upowszechnić Wasze doświadczenia / przemyślenia / opinie. Przygotowywane przez nas publikacje mają informować, inspirować, być przewodnikiem po wybranych zagadnieniach funkcjonowania NGO, mają też mieć „lokalny charakter”. Działamy we Wrocławiu i promujemy inicjatywy z Wrocławia i okolic!

–> W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.