Uwaga: zmiany w Centrum Sektor 3

Ta informacja jest głównie dla tych, którzy Centrum Sektor 3 dobrze znają…

Co się zmieni?
Oprócz dobrze znanego Wam projektu Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, równolegle od stycznia 2011 realizujemy projekt Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „Sektor 3”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Projekt unijny realizujemy w partnerstwie z dwoma podmiotami: Stowarzyszeniem Tratwa oraz Gminą Wrocław.

Co to oznacza w praktyce?

  • Zwiększamy zasięg naszego działania! Teraz oprócz powiatu miasto Wrocław naszym wsparciem objęte zostaną dodatkowe powiaty: oławski, wrocławski, oleśnicki, średzki oraz wołowski
  • Poszerzamy naszą ofertę!
    Przede wszystkim wzbogaci się oferta usług doradczych. Oprócz konsultacji dot. księgowości, pozyskiwania środków, aspektów prawnych będziemy mogli zaoferować Wam doradztwo dot. zarządzania organizacją, prowadzenia działalności zarobkowej, rozwoju organizacji. Poza tym porady prawne będziemy świadczyć codziennie, a nie jak dotychczas raz w tygodniu!
    Cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenia będą organizowane częściej oraz w szerszym zakresie tematycznym. Nasza oferta szkoleń otwartych oraz w cyklu zamkniętym jest na bieżąco aktualizowana na naszej stronie internetowej.
  • Wprowadzamy nowe dokumenty.

Każda organizacja chcąca skorzystać z naszych usług jest zobligowana do podpisania dokumentu aplikacyjnego. Zasada ta dotyczy także organizacji, które do dnia dzisiejszego podpisały Kartę Zapotrzebowania na Usługi Centrum.

Jak można skorzystać ze wsparcia?
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania w zakładce: dokumenty do pobrania) na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl

Dotyczy to zarówno organizacji zainteresowanych wsparciem infrastrukturalnym (korzystanie z sal, siedziba organizacji), jak i udziałem w szkoleniach i korzystaniem z doradztwa.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu.

Mamy nadzieję, że wszystkie wprowadzone przez nas zmiany przyczynią się do jeszcze skuteczniejszego wspierania organizacji pozarządowych. Liczymy na Waszą współpracę, do której serdecznie zapraszamy!

Możliwość komentowania jest wyłączona.