Tutor na 100% – do dyspozycji Twojej organizacji

Czy doradztwo spełniło oczekiwania Państwa organizacji? Czy doradca-opiekun wykazywał się odpowiednim zaangażowaniem? Czy organizacja/uczestnicy doradztwa wykazywali się odpowiednim zaangażowaniem? Czy między doradcą-opiekunem  a uczestnikami doradztwa zbudowana została dobra, satysfakcjonująca relacja? Czy doradztwo było odpowiednio zorganizowane od strony technicznej (m.in. częstotliwość i długość spotkań, liczba godzin doradztwa przeznaczona dla organizacji)? Czy wypracowane zostały rozwiązania dla problemów Państwa organizacji? Czy wypracowane rozwiązania zostały zastosowane w praktyce?

NA WSZYSTKIE POWYŻSZE PYTANIA UCZESTNICY I edycji doradztwa zindywidualizowanego w zakresie identyfikacji SWOT wraz z indywidualną opieką tutora ODPOWIEDZIELI: STANOWCZO TAK (średnio w 70-80 %) lub RACZEJ TAK! Przy czym warto podkreślić, że NIE padła ani jedna odpowiedź na NIE czy: RACZEJ NIE. Brakowało również odpowiedzi: TRUDNO POWIEDZIEĆ. To dla nas klarowna informacja zwrotna.

Co więcej, na pytanie:

CZY DORADCA-OPIEKUN POSIADAŁ ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE?

Otrzymaliśmy odpowiedzi:

STO PROCENT DLA TUTORA: MARCINA ROMANOWSKIEGO.

W tym kontekście szczerze polecamy EDYCJĘ II, na którą obecnie trwa rekrutacja. KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POTRZEBUJESZ DODATKOWEJ INSPIRACJI?

Uczestnicy I edycji wymienili następujące „plusy” doradztwa dla uczestników i organizacji:
„Spojrzenie na problemy organizacji z innej perspektywy, jak gdyby z zewnątrz. Znalezienie sposobów zaradzenia problemom. Stworzenie planów na przyszłość (oprócz dotychczasowych działań doraźnych)”.

„Indywidualne podejście do organizacji przez tutora; wypracowanie rozwiązań problemów”.

„Zwiększenie świadomości w kwestiach prawnych oraz usystematyzowanie działań; wprowadzenie rozwiązań regulujących pewne działania np. pracę wolontariuszy; jaśniejszy podział obowiązków wśród opiekunów, konkretne ustalenie misji projektu i wytyczenie ścieżki mającej prowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów”.

„Możliwość przeanalizowania sytuacji i możliwości organizacji przy wsparciu osoby spoza organizacji; stworzenie planu działania rozwoju ważnych/wybranych obszarów organizacji; podniesienie świadomości nt. wielowymiarowości, zróżnicowania, potencjału organizacji.”

„Indywidualny charakter spotkań, rozwiązania czy metody dobrane do rzeczywistej sytuacji w organizacji, prowadzący potrafiący znaleźć rozwiązanie odpowiadające wszystkim członkom organizacji”.

„Ustrukturyzowane namierzenie najbardziej kluczowych problemów organizacji; wskazanie sposobów ich rozwiązania oraz terminów; zewnętrzne spojrzenie na organizacje i życzliwie zainteresowanie kwestią jej rozwoju”.

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY EKSPERTA I ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W II EDYCJI – CZYTAJ WIĘCEJ

* Powyższe dane/ wypowiedzi uczestników zostały opublikowane na podstawie podsumowania I edycji doradztwa zindywidualizowanego w zakresie identyfikacji SWOT wraz z indywidualną opieką tutora w ramach Projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej Sektor 3. Opracowała: Aleksandra Bielińska – Asystentka ds. monitoringu, prowadzenia biura i sprawozdawczości

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.