Szkolenie: Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacji

Termin: 24.05.2012r. (czwartek) godz. 9:00-16:30
Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych działających we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze)

Zapisy na szkolenie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15.05.2012r. (wtorek).

Program szkolenia:

 • Kryzys -szansa czy zagrożenie?
 • Budowanie strategii wyjścia z kryzysu – stawienie celów i planowanie
 • działań naprawczych.
 • Etapy wprowadzania zmian w organizacji.
 • Typy pracowników i ich reakcje w obliczu zmiany.
 • Rola komunikacji w sytuacji kryzysowej i w procesie zmian.
 • Szanse i zagrożenia w wprowadzaniu zmian – analiza SWOT, analiza pola sił.
 • Rola lidera w procesie zmian.
 • Złote zasady wprowadzania zmian.

Czego nauczysz się na warsztacie?

 • Poznasz proces wprowadzania zmian
 • Dowiesz się jakie znaczenie ma kryzys w organizacji
 • Nabędziesz umiejętności komunikowania się podczas kryzysu
 • Dowiesz się jaka jest rola lidera w procesie zmian
 • Nabędziesz umiejętności strategicznego planowania

Jak skorzysta na tym Twoja organizacja?
Będziesz przygotowany do koordynowania działaniami i zespołem w sytuacjach kryzysowych i wymagających wprowadzania zmiany w organizacji.

Opis zajęć:
Praca na zajęciach odbywa się metodą warsztatową tj. nauki przez doświadczanie gdzie aktywność trenera jest ograniczona do minimum poprzez koordynowanie i podsumowywanie efektów i przekazywanie teorii w postaci mini wykładów. Jest to metoda najbardziej zbliżona do naturalnego sposobu uczenia się, gdzie podstawą do nabywania nowych umiejętności jest wykonanie zadania.

Prowadzący:
Katarzyna Markowska – z wykształcenia mgr inżynier oraz mgr socjologii. Od kilku lat współpracuje z firmami szkoleniowymi i bierze udział w tworzeniu programów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń dla firm z zakresu komunikacji, budowania zespołu, doskonalenia umiejętności kierowniczych. Brała udział w projektach szkoleniowych dla takich klientów jak: Volvo, AIG, Santander, SCA, Urząd Marszałkowski oraz projektach Assessment i Development Center dla firm: Nokia Siemens Networks, Alstom, Parker Hannifin. Absolwentka szkoły trenerów „Sieć” rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Edyta Rząsa - z wykształcenia politolog – dziennikarz, menadżer kultury. Absolwentka Szkoły Trenerów „Sieć” PTP we Wrocławiu. Certyfikowany Trener Szkoły Młodych Trenerów IES. Absolwentka Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych, Moderator Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego. Posiada doświadczenie i wiedzę o pracy w 3 sektorze, instytucjach kultury i środowisku samorządowym. Prowadzi warsztaty m.in w zakresie tworzenia i zarządzania projektami, budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych oraz źródeł finansowania NGO. Jest ko trenerem szkoleń miękkich z zakresu umiejętności interpersonalnych – komunikacji, współpracy zespołowej, zarządzania zmianą itp. Współpracowała przy realizacji konferencji i projektów edukacyjnych jako koordynator, trener, wykładowca lub prelegent m.in. z: Fundacją „Umbrella” , Fundacją „Wrzosowa Kraina”, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Służb Publicznych „Asesor”, Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” w Legnicy, Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, Ośrodkami Kultury, Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego i wieloma samorządami. Jest twórcą i realizatorem projektów dofinansowanych ze środków krajowych i UE. Wielokrotny koordynator projektów i członek zespołów projektowych. Wielokrotnie tworzyła strategie rozwoju dla gmin, partnerstw i społeczności lokalnych. Szkoli z pasją. W pracy z grupą jest nastawiona na naukę metodami aktywnymi.

ZAPRASZAMY!

Pełna lista szkoleń w zakładce: DZIAŁANIA – SZKOLENIA.

Możliwość komentowania jest wyłączona.