Szkolenie: Obowiązki prawno-księgowe organizacji pozarządowych

Szkolenie z cyklu „Profesjonalizacja Trzeciego Sektora”
w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3″:
„Obowiązki prawno-księgowe organizacji pozarządowych”

Termin:
31.03.2011 (czwartek); godz. 9:30 – 15:30

Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław, Sala konferencyjna I piętro

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej, zamieszkałe we Wrocławiu

Program szkolenia:

 • Rodzaje obowiązków prawno – księgowych organizacji pozarządowych oraz terminy z nimi związane
 • Obowiązki w zakresie rachunkowości – bieżące i związane z końcem roku obrotowego
 • Obowiązki  wobec KRS -  zgłoszenia, aktualizacje, sprawozdawczość
 • Rodzaje zgłoszeń, sprawozdań i deklaracji składanych do urzędu skarbowego
 • Obowiązki wobec ZUS – zgłoszenia, deklaracje
 • Sprawozdania statystyczne przekazywane do GUS
 • Kalendarz terminów składania sprawozdań i deklaracji za rok 2010

Czego nauczysz się na warsztacie?

 • wypełniać druk składany do KRS dotyczący złożenia sprawozdania finansowego i dowiesz się jakie dokumenty z nim należy złożyć
 • wypełniać roczną deklarację podatkową CIT8
 • dowiesz się co zrobić,żeby uniknąć kary, gdy przez przypadek przeoczyłeś jakiś termin

Jak skorzysta na tym Twoja organizacja?

 • prawidłowe funkcjonowanie organizacji pod względem sprawozdawczości wobec instytucji państwowych
 • unikniecie ewentualnych kar czy sankcji wynikających z nieświadomości w zakresie obowiązków prawno-księgowych.

Prowadzący:
Joanna Pijanowska – trener z zakresu księgowości, kadr i płac oraz przedsiębiorczości, licencjonowana księgowa z kilkunastoletnią  praktyką zawodową, posiadająca praktyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych a także rozliczaniu dotacji.

Zapisy na szkolenie poprzez wysłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 22 marca 2011.

Możliwość komentowania jest wyłączona.