Stwórz indywidualny plan rozwoju organizacji

Dla kogo?
Doradztwo zindywidualizowane jest przeznaczone dla organizacji pozarządowych, które:

 • mają siedzibę na terenie Wrocławia,
 • działają nie tylko na rzecz swoich członków,
 • działają w dowolnym obszarze działań społecznych,
 • napotykają na problemy  w działaniu,
 • chcą się rozwijać.

Na czym polega doradztwo?

 • Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń stojących przed organizacją
 • Stworzenie indywidualnego planu rozwoju organizacji
 • Wsparcie merytoryczne opiekuna w realizacji założonej ścieżki rozwoju
 • Co możecie zyskać?
 • Zwiększenie świadomości na temat własnej organizacji – możliwych perspektyw jej rozwoju, funkcjonowania zespołu, roli osób, które ją tworzą, nabranie większej pewności siebie.
 • Zintegrowanie zespołu organizacji, zwiększenie motywacji do dalszych działań
 • Wypracowanie rozwiązań dla problemów organizacji
 • Rozwinięcie umiejętności planowania i zwiększenie szans na skuteczność działań
 • Nawiązanie nowych kontaktów
 • Dodatkowo: możliwość skorzystania ze szkoleń, doradztwa, wsparcia infrastrukturalnego

Czego oczekujemy?

 • Udziału każdorazowo minimum 2 osób podczas spotkań z doradcą-opiekunem
 • Dyspozycyjności i obecności w wyznaczonych terminach spotkań
 • Odpowiedzialnego i rzetelnego realizowania zaplanowanych działań
 • Energii, entuzjazmu, kreatywności , otwartości na zmiany
 • Chęci dzielenia się swoimi doświadczeniami, pomysłami, umiejętnościami, wiedzą
 • Nastawienia na współpracę
 • Aktywności, motywacji do działania
 • Myślenia perspektywicznego

Warunki doradztwa:
Każda organizacja weźmie udział w ok. 16 h doradztwa (ok. 8 – 10 spotkań 1,5-2 godz. z doradcą w okresie ok. 4 miesięcy, terminy spotkań ustalane są indywidualnie z organizacją).

Okres realizacji:  wrzesień – grudzień 2012 r.
Udział w doradztwie jest bezpłatny.

Opiekunem organizacji będzie Marcin Romanowski – socjolog, absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi Collegium Civitas. Od 6 lat pracuje w organizacjach pozarządowych i projektach społecznych (głównie szkoleniowo-edukacyjnych. Obecnie związany z fundacjami: Manufaktura Inicjatyw Obywatelskich, Europejski Dom Spotkań we Lwowie, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”. Od kilku lat realizuje staże, wizyty studyjne, szkolenia, szkoły studenckie dla organizacji pozarządowych i administracji oraz dla obywateli krajów Europy Wschodniej (w tym szkolenia i doradztwo z zakresu działań partnerskich NGO – administracja, współpracy międzynarodowej, pracy metodą projektu, monitoringu i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych).

Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub na numer fax 71 359 75 01. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu we Wrocławiu na ul. Legnicką 65 do dnia 30.08.2012 r. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy  kwalifikacyjne w dniach 03-07.09.2012 r.

Szczegółowe zasady uczestnictwa znajdują się w Regulaminie projektu i Regulaminie doradztwa zindywidualizowanego.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA DORADZTWO ZINDYWIDUALIZOWANE

Doradztwo odbywa się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3. Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” we współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa oraz Gminą Wrocław. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt do organizatora:  Fundacja „Umbrella”, ul. Legnicka 65, Wrocław, tel. 71 359 75 09, Fax 71 359 75 01, e-mail: zapisy@sektor3.wroclaw.pl , www.sektor3.wroclaw.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.