Samodzielnie poprowadzą księgowość swojej organizacji

19 czerwca 2012 r. odbyło się ostatnie szkolenie w ramach pierwszej edycji cyklu szkoleń zamkniętych:

To był dzień ostatnich konsultacji…

i uroczystego rozdania certyfikatów.

Był też czas na podsumowanie. Uczestnicy Akademii Księgowych NGO zgodnie twierdzą, że dzięki szkoleniom udało im się:

  • pogłębić swoją wiedzę z zakresu księgowości NGO,
  • udoskonalić swoje umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia księgowości w organizacji,
  • stworzyć lub udoskonalić politykę rachunkowości swojej organizacji.

Szkolenia prowadzone były aktywnymi metodami pracy w oparciu o program REWIZOR GT.


Dodatkowo, uczestnicy szkoleń dzięki użyczonej licencji będą mieli możliwość księgowania dokumentów swojej organizacji na programie komputerowym REWIZOR GT.

Zajęcia odbywały się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65 we Wrocławiu, co tydzień we wtorki w terminie: 17 kwietnia – 19 czerwca 2012r.

Uczestnicy Akademii Księgowych NGO wzięli udział łącznie w 9 szkoleniach (w sumie 90h dydaktycznych) oraz skorzystali m.in. z doradztwa indywidualnego w zakresie księgowości.

Udział w projekcie był bezpłatny.
Szkolenia odbywały się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3.

Możliwość komentowania jest wyłączona.