Rekrutacja do udziału w III. Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych

Fundacja „Umbrella” wraz z partnerami – Stowarzyszeniem Tratwa i Gminą Wrocław zaprasza do udziału w 2-dniowym wydarzeniu branżowym pn. III. Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 10-11 września 2012 r. Udział w Konwencie jest bezpłatny.


Celem tegorocznego Konwentu jest:
- WYMIANA DOŚWIADCZEŃ między pracownikami działających w całej Polsce inkubatorów NGO,
- INTEGRACJA środowiska organizacji infrastrukturalnych,
- INSPIRACJA  dla nowych inicjatyw podejmowanych przez inkubatory NGO.

W nawiązaniu do tematów zgłoszonych przez uczestników w programie Konwentu znajdą się m.in. następujące zagadnienia:
- Perspektywy finansowania działalności inkubatorów NGO,
- Narzędzia badania problemów i potrzeb społeczności lokalnych,
- Skuteczne docieranie z ofertą do potencjalnych beneficjentów,
- Efektywne wspieranie organizacji pozarządowych,
- Innowacyjne formy wspierania – prezentacje dobrych praktyk,
- Współpraca i partnerstwo inkubatora NGO z innymi organizacjami i instytucjami,
- Działania konsolidujące inkubatory NGO w Polsce.

W ramach spotkania przewidziana jest praca merytoryczna (w tym dyskusje moderowane, warsztaty tematyczne, wykłady), a także działania integracyjne (wspólne zwiedzanie Wrocławia i kolacja)
oraz promocyjne (wystawa banerów i tworzenie internetowej bazy inkubatorów NGO). Szczegółowy program konwentu zostanie przesłany uczestnikom drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.

POBIERZ Regulamin Konwentu

Zgłoszeń można dokonać do dnia 15 sierpnia 2012r. poprzez formularz dostępny pod adresem:
https://docs.google.com/a/sektor3.wroclaw.pl/spreadsheet/viewform?formkey=dGNibGt4RmZrWUlGQjFWQUNuUGdYcEE6MQ#gid=0

Bezpośredni kontakt z Organizatorami pod numerem telefonu 71 359 75 09 oraz pod adresem: konwent@sektor3.wroclaw.pl

Więcej informacji o inkubatorach NGO w zakładce INKUBATORY na stronie www.fundacja-umbrella.org.pl

III. Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych odbywa się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3.

Możliwość komentowania jest wyłączona.