Rekrutacja do kolejnego cyklu szkoleniowego

Zapraszamy Cię do udziału w cyklu szkoleniowym „Razem do samodzielności”

Jeśli:

  • Masz głowę pełną pomysłów, ale brakuje Ci eksperckiej wiedzy?
  • Masz wizję, ale Twoja organizacja boryka się z problemami na starcie?
  • Masz zasoby, ale nie wiesz jak w pełni je wykorzystać?

NASZE SZKOLENIA SĄ DLA CIEBIE!


Szkolenia kierujemy do:
Przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych do 2 lat mających siedzibę na terenie Wrocławia – członków, pracowników, wolontariuszy.
Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych (w KRS lub innym rejestrze) do 1 roku i osoby po 50 r. ż.

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 10 szkoleniach (w sumie 80 h dydaktycznych) oraz będzie mógł skorzystać z doradztwa ekspertów i wsparcia infrastrukturalnego.

Kliknij i pobierz pełną ofertę wsparcia wraz z harmonogramem spotkań.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub na numer fax 71 359 75 01. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu: ul. Legnicka 65 do dnia 29.01.2012r. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie: 31.01.2012r.-03.02.2012r. O wynikach rekrutacji będziemy informować drogą mailową lub telefonicznie do dnia 3.02.2012r.


Możliwość komentowania jest wyłączona.