Ludzie z NGO widzą coś więcej niż czubek własnego nosa

Wielu młodych Wrocławian angażuje się w działalność w organizacjach pozarządowych. Jakie są ich motywacje?

Przeczytaj wywiad z Anną Szmyt-Boguniewicz z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przeprowadzony przez MM Moje Miasto Wrocław.

Przejdź do artykułu

 

Projekt Sektor 3 – na czym polega?

Sektor 3 oferuje wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz osób planujących założenie stowarzyszenia lub fundacji. W Sektorze 3 można skorzystać m.in. ze szkoleń i doradztwa, a także z pomieszczeń do organizacji różnego typu wydarzeń. Warunkiem przystąpienia do projektu jest adres zamieszkania osoby lub siedziba  organizacji na terenie jednego z powiatów: Wrocławia, wrocławskiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego lub wołowskiego. Projekt jest bezpłatny, ponieważ finansujemy go ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta Wrocław.

Jak zabrać się do założenia fundacji czy stowarzyszenia?

Trzeba mieć pomysł i dążyć do wybranego przez siebie celu. Warto znaleźć jakąś grupę docelową (studentów, niepełnosprawnych itp.), do której skierujemy nasze działania. Oczywiście należy pamiętać też o pewnych regułach: stowarzyszenie powstanie, jeżeli znajdzie się minimum piętnaście osób, które zechcą do niego należeć. W przypadku fundacji wystarczy jedna osoba, która ją powoła. Fundator powołuje zarząd, który z kolei może zatrudnić pracowników oraz wolontariuszy.

Są inne możliwości?

Warto też pomyśleć o przyłączeniu się do działającej organizacji zamiast zakładania nowej. Organizacje często poszukują wolontariuszy do współpracy, czasem także dysponują ofertami pracy.  Z raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2008 roku wynika, że 42 proc. organizacji zatrudniało pracowników. Z kolei z badań IMAS-u z 2007 roku wynika, że idealny nowy pracownik organizacji pozarządowej ma wyższe wykształcenie o profilu pedagogicznym, psychologicznym bądź ekonomicznym i zna języki obce. Oprócz tego umie pracować w grupie i dobrze komunikuje się z innymi ludźmi.

Na jakim polu najlepiej działać?

Najlepiej angażować się w działania, które są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby danego środowiska czy grupy, która jest nam bliska. Może to być grupa naszych kolegów ze studiów, nasze osiedle czy kraje Trzeciego Świata. Warto także myśleć o organizacji jako o miejscu, w którym wykorzystamy własne umiejętności, zrealizujemy swoje zainteresowania. Z badań wynika, że polskie organizacje pozarządowe najczęściej działają w dziedzinie sportu, rekreacji i hobby. Na drugim miejscu plasują się te, które zajmują się edukacją, kulturą i pomocą społeczną.

Co taka aktywność społeczna wnosi do życia miasta?

To jest pewnego rodzaju objaw demokracji, tzn. obywatele mają szansę angażować się w sprawy swojego otoczenia, uzyskać wpływ na to, co się wokół nich dzieje. Poza tym wiele organizacji w profesjonalny sposób zapewnia mieszkańcom miasta określone usługi społeczne, prowadząc np. świetlice dla dzieci i młodzieży czy ośrodki interwencji kryzysowej. W organizacjach – podobnie jak w biznesie czy administracji publicznej – pracuje wielu specjalistów z różnych dziedzin. Organizacja może stworzyć miejsca pracy, a więc w pewnym sensie wpływa na obniżenie poziomu bezrobocia.

Kto najczęściej angażuje się w działalność w organizacjach pozarządowych?

Działają często studenci, którzy szukają pracy, ale też i tacy, którzy po prostu chcą zapełnić wolny czas. Robią to albo z potrzeby serca, sumienia, albo z chęci bycia z ludźmi. Dzięki tego typu aktywności można rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Młodzi ludzie uciekają od pracy w wielkich korporacjach na rzecz samorealizacji i wykonywania własnych, kreatywnych projektów w stowarzyszeniach czy fundacjach. Dostrzegają bowiem coś więcej niż czubek własnego nosa.

Czyli w organizacjach pracują głównie młodzi.

Jest też sporo osób starszych, które poświęcają swój czas na działalność społeczną. Czasami osoby decydujące się na działanie w organizacji po prostu rozwiązują w ten sposób swój prywatny problem. Przykładem może być stowarzyszenie stworzone przez rodziców dzieci niepełnosprawnych, które organizuje rehabilitację dla podopiecznych. Poza tym rodzice spotykają się, żeby wymieniać się doświadczeniami, wzajemnie się wspierać. Zachęcam wszystkich, którzy dysponują czasem, energią, pozytywnym nastawieniem do skorzystania z pomocy oferowanej w ramach tego projektu.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.