III. Konwent Inkubatorów NGO

10-11 września 2012 r., we Wrocławiu, miało miejsce ogólnopolskie wydarzenie branżowe – ponad 70 osób, w tym przedstawiciele centrów wsparcia organizacji pozarządowych z 43 miast Polski, znakomici goście – wymiana doświadczeń, integracja, inspiracja – i jeden głos w sprawie:

wypracowaliśmy rekomendacje dotyczące systemu tworzenia, funkcjonowania i finansowania inkubatorów NGO w Polsce, które przekażemy na ręce Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej – Jarosława Dudy (patrona honorowego wydarzenia) oraz parlamentarzystom, ministrom, osobom decyzyjnym i mającym wpływ na kondycję sektora społecznego w Polsce.

Już po raz trzeci centra wsparcia dla organizacji pozarządowych spotkały się w ramach Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, czyli wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim, a znaczeniu wykraczającym poza środowisko organizacji pozarządowych.

Czynniki, które zadecydowały o sukcesie?
Według uczestników konwentu: – Konwent umożliwił stworzenie obrazu-przekroju III sektora w Polsce, jego współpracy z sektorem publicznym i perspektyw rozwoju.– To świetna okazja, żeby spojrzeć na swoją pracę przez pryzmat tego, co robią inni. – Przede wszystkim inspiracja! Pomysły na rozwiązanie najbardziej palących problemów, z którymi borykają się inkubatory NGO. – Można wymienić co najmniej kilka czynników sukcesu, choćby integracja osób na co dzień pracujących w centrach wsparcia w całej Polsce, wymiana informacji na temat prowadzonych przez nie działań, wypracowanie rekomendacji odnośnie finansowania, tworzenia Inkubatorów NGO oraz prezentacja „dobrych praktyk” w zakresie współpracy samorządu wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi.


By dowiedzieć się więcej, by się zainspirować, jak rozwiązują problemy inni, polecamy uwadze: POBIERZ RELACJĘ Z III. KONWENTU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2012

Rezultatami Konwentu są przedyskutowane w środowisku inkubatorów NGO rozwiązania dotyczące m.in. finansowania inkubatorów w nowym okresie programowania 2014-2020. Zostaną one – w formie rekomendacji dotyczących systemu tworzenia, funkcjonowania i finansowania inkubatorów NGO w Polsce – przekazane na ręce Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej – Jarosława Dudy oraz parlamentarzystom, ministrom, osobom decyzyjnym i mającym wpływ na kondycję sektora społecznego w Polsce.

Rekomendacje może również pobrać każdy zainteresowany: POBIERZ REKOMENDACJE WYPRACOWANE PODCZAS III. KONWENTU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2012

Więcej o Konwencie Inkubatorów NGO oraz o samych inkubatorach (adresy, dane kontaktowe do centrów wsparcia w całej Polsce!) na stronie: http://www.fundacja-umbrella.org.pl/site/10026/Inkubatory-organizacji-pozarzadowych

PATRONAT HONOROWY:
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Duda

PATRONAT MEDIALNY:
portale: ngo.pl, dolnoslaskie.ngo.pl, wroclaw.ngo.pl.

ZOBACZ FOTORELACJĘ:

Organizatorem i gospodarzem III. Konwentu Organizacji Pozarządowych była Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” z Wrocławia we współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Tratwa i Gminą Wrocław. Wydarzenie zostało zorganizowane w dniach 10-11 września 2012 r. w ramach projektu „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej Sektor 3”.


Możliwość komentowania jest wyłączona.