Konferencja promująca projekt SEKTOR 3

Żadna relacja z konferencji promującej nasz projekt nie przybliży tego, co miało miejsce 27. kwietnia 2011 r. Przybyli znakomici goście, frekwencja dopisała. Podczas konferencji mogliśmy dowiedzieć się więcej o samym projekcie, usłyszeć, dlaczego we wrocławskich organizacjach pozarządowych może być już tylko lepiej i porozmawiać o kondycji i równowadze życia społecznego.

Poniżej fotorelacja, kilka wypowiedzi prelegentów i uczestników projektu.


dr hab. Jacek Kurzępa – prof. SWPS we Wrocławiu, socjolog i pedagog:

„W życiu społecznym niebywale ważnym jest wykorzystanie pewnego potencjału sił, środków i podmiotów, które mogą działać dla wspólnego dobra. W społeczności lokalnej często mamy do czynienia  co najmniej z trzema sposobami reakcji na ten potencjał. Są to: strategia pełnej współpracy, strategia ograniczonej współpracy i strategia ignorowania potencjału. Najwięcej korzyści społecznych przynosi pierwsza strategia, natomiast paradoksalnie jest ona najrzadziej stosowana. Ostatnia z omawianych strategii jest najmniej pożądana społecznie i nadmiernie często wykorzystywana.”


Anna Szmyt-Boguniewicz – koordynator projektu „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej”, członek zarządu Fundacji „Umbrella”:

„Raporty na temat aktywności obywatelskiej w Polsce są niepokojące – wynika z nich, że coraz mniej osób angażuje się w działania społeczne. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze- małą świadomością ludzi, że sektor pozarządowy może być dobrym miejscem pracy – alternatywnym dla pracy w sektorze publicznym i biznesowym. Mało kto wie, że w stowarzyszeniu czy fundacji można pracować nie tylko na zasadzie wolontariatu. Po drugie – organizacje bardzo często borykają się z różnymi problemami w swojej działalności. Najczęstszym z nich jest brak pieniędzy i trudności w ich zdobywaniu. Nasz projekt ma pomóc przede wszystkim młodym i  nowopowstającym organizacjom pozarządowym stawiać pierwsze kroki w zdobywaniu funduszy i realizacji projektów. Chcemy też zachęcać różne środowiska – m.in. seniorów, uczniów, studentów – do większego zaangażowania w działalność obywatelską. ”


Elżbieta Janicka – prezes Stowarzyszenia „Sięgaj gwiazd”:

„Poprzez działanie w stowarzyszeniu człowiek się spełnia  – realizuje swoją potrzebę dawania siebie innym. Prowadzę organizację i chciałabym to robić zgodnie z prawem, wiedzieć, gdzie i jak zdobywać fundusze na działalność, jak tworzyć i realizować projekty społeczne. Na każdym szkoleniu wychodzą jakieś nowe zagadnienia, o których wcześniej nie wiedziałam. Dlatego udział w projekcie pomoże mojej organizacji  „stanąć na nogi”, rozwijać  się i w końcu działać samodzielnie.”


Dorota Hejmej – skarbnik Stowarzyszenia „Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkoły Życia”:

„Nasze stowarzyszenie jest młode – zostało zarejestrowane w grudniu zeszłego roku. Pełnię funkcję skarbnika. Mam już pewną wiedzę z dziedziny prawa i finansów, ale wciąż odczuwam potrzebę dokształcania się w tym zakresie. Pogłębienie wiedzy będzie możliwe właśnie dzięki udziałowi w projekcie. Liczę też na nawiązanie ciekawych kontaktów z innymi uczestnikami projektu. Być może zaowocują one wspólnymi projektami .”


Możliwość komentowania jest wyłączona.