Inauguracja szkoleń

11.marca o godzinie 9:30 rozpoczęliśmy pierwsze szkolenie w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3″.

Tym samym otworzyliśmy cykl szkoleń „Profesjonalizacja Trzeciego Sektora” dedykowany dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członków, pracowników, wolontariuszy) lub osób planujących założyć organizację pozarządową, zamieszkałych we Wrocławiu.

Można powiedzieć, że rozpoczęliśmy zgodnie z prawem. Bowiem temat, który był poruszany to: obowiązki prawno-księgowe organizacji pozarządowych.

Nasz projekt nabiera tempa. Już wkrótce kolejne szkolenia. Wszystkie bieżące informacje są publikowane na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do częstych odwiedzin.

Możliwość komentowania jest wyłączona.