Dobre przykłady CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

26. czerwca Inkubator Obywatelskiej Aktywności zaprosił mieszkańców Wrocławia i okolic na spotkanie animacyjne dotyczące CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).

Spotkanie poprowadziła Beata Partyka, która na co dzień we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 współpracuje z firmami prywatnymi w celu promocji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w zakresie fundraisingu.

26. czerwca był czas, by odpowiedzieć na pytania:

 • Co to jest CSR („corporate social responsibility”)?
 • Dlaczego firmy wprowadzają politykę odpowiedzialnego biznesu?
 • Dlaczego CSR jest ważny także dla organizacji pozarządowych?
 • Jak zaproponować współpracę firmom?
 • Gdzie szukać przykładów i dobrych praktyk w obszarze CSR?

Jednak to, co przyciągnęło rzeszę zainteresowanych, to prezentacja dwóch dobrych przykładów firm, z powodzeniem realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, dzięki którym mogliśmy tego dnia:

 • udzielić 12 licencji programu Rewizor GT uczestnikom cyklu szkoleniowego „Akademia Księgowych NGO”
 • oraz rozdać aż 21 drukarek dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu „Wspieramy Pożytecznie i Ekologicznie”.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Poniżej zamieszczamy część wywiadu z prowadzącą spotkanie, Beatą Partyką:

SEKTOR3: Czym jest CSR („corporate social responsibility”)?
Beata Partyka: CSR (Corporate Social Responsibility) to społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy.
Warto dodać, że odpowiedzialny biznes to długotrwały proces zarządzania strategicznego, którego głównym aspektem jest pozyskiwanie zaufania otoczenia firmy, a także zwrócenie uwagi na potrzeby oraz polepszenie relacji ze swoimi interesariuszami, zarówno pracownikami, dostawcami i partnerami, jak również klientami i kontrahentami. Są to głównie działania prospołeczne i proekologiczne, prowadzone równorzędnie z działalnością przewodnią organizacji.

 

SEKTOR3: Jaka jest firma, która prowadzi odpowiedzialny biznes? Jak taka firma jest postrzegana?
BP: Firma odpowiedzialna społecznie jest otwarta i słucha swojego otoczenia, prowadzi dialog z różnymi grupami tzw. interesariuszy (pracownicy, dostawcy, społeczności lokalne), wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach działalności oraz dba o długotrwały wzrost wartości przedsiębiorstwa (a nie szybkie zyski).

 

SEKTOR3: Czy oprócz satysfakcji, firma odpowiedzialna społecznie ma jakieś dodatkowe korzyści?
BP: Owszem, warto wymienić choćby kilka:

 • Wzrost zainteresowania inwestorów
 • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy
 • Poprawa relacji ze społecznościąi władzami lokalnymi
 • Wzrost konkurencyjności
 • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników
 • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników

 

SEKTOR3: Dlaczego CSR jest ważny także dla organizacji pozarządowych?
BP: Przede wszystkim z uwagi na tzw. korzyści społeczne, czyli:

 • Nagłośnienie i rozwiązywanie istotnych problemów społecznych
 • Edukowanie społeczeństwa (ekologia, prawa człowieka, uczciwa konkurencja, odpowiedzialność konsumencka)
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego (programy ekologiczne)
 • Dostęp do informacji o firmie
 • Poszanowanie praw człowieka

By dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.


Możliwość komentowania jest wyłączona.