„Czy się kwalifikuję?”

Z projektu mogą skorzystać:

  • organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie powiatów: Wrocław – miasto na prawach powiatu, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, średzkiego, wołowskiego,
  • osoby zainteresowane uzyskaniem porady w zakresie zarejestrowania organizacji pozarządowej  z miejscem zamieszkania na terenie w/w powiatów.

Organizacje pozarządowe mogą korzystać ze szkoleń otwartych w ramach cyklu „Profesjonalizacja 3 Sektora”, doradztwa, opieki opiekuna, spotkań animacyjnych inkubatora obywatelskiej aktywności oraz ze wsparcia infrastrukturalnego. Dodatkowo, do zamkniętego cyklu szkoleniowego: „Razem do samodzielności” (łącznie 80h szkoleń) mogą zgłosić się organizacje zarejestrowane w ciągu do 2 lat od daty przystąpienia do Projektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady w zakresie zarejestrowania organizacji pozarządowej mogą korzystać z doradztwa dot. zakładania organizacji, infrastruktury oraz spotkań animacyjnych inkubatora obywatelskiej aktywności. Po założeniu organizacji osoby te uzyskają dostęp do szerokiej oferty wsparcia w postaci szkoleń, doradztwa i opieki opiekuna.

UWAGA! W pierwszej kolejności do udziału w formach wsparcia kwalifikowane będą osoby:

  • z organizacji zarejestrowanych nie później niż rok od dnia przystąpienia do projektu,
  • z terenów gmin wiejskich,
  • z terenów o najniższym współczynniku ilości NGO w stosunku do ilości mieszkańców,
  • osoby po 50 r. ż.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem naszego projektu, gdzie można uzyskać odpowiedzi na większość pytań. W razie niejasności, prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.