Akademia Księgowych NGO – 3.edycja

NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ:

  • nauczyć się i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu księgowości NGO,
  • samodzielnie poprowadzić księgowość swojej organizacji lub udoskonalić swoje umiejętności w tym zakresie,
  • stworzyć lub udoskonalić politykę rachunkowości swojej organizacji,
  • mieć możliwość księgowania dokumentów swojej organizacji na programie komputerowym REWIZOR GT.

Szkolenia kierujemy do:
Przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Wrocław – miasto na prawach powiatu, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, strzelińskiego, milickiego i świdnickiego – członków, pracowników, wolontariuszy.

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 9 szkoleniach (w sumie 90h dydaktycznych) oraz będzie mógł skorzystać m.in. z doradztwa indywidualnego w zakresie księgowości. Organizacjom uczestników użyczone zostaną na czas trwania Projektu licencje programu komputerowego do prowadzenia księgowości REWIZOR GT.

Zajęcia będą się odbywać w sali komputerowej na I piętrze we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 ul. Legnicka 65 we Wrocławiu co tydzień we wtorki i w terminie: 23 października – 18 grudnia 2012r.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub na numer fax 71 359 75 01. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu: ul. Legnicka 65 do dnia 08.10.2012r. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 10-12.10.2012r. O wynikach rekrutacji będziemy informować drogą mailową lub telefonicznie do dnia 15.10.2012r.

Szkolenia będą prowadzone aktywnymi metodami pracy w oparciu o system finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości REWIZOR GT.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy zobowiążą się do udziału we wszystkich szkoleniach oraz do przygotowania polityki rachunkowości i planu kont dla swojej organizacji.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Przewidziane są przerwy kawowe i poczęstunek.

POBIERZ TREŚĆ PEŁNEGO OGŁOSZENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM SPOTKAŃ

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.