Akademia Budowania Wizerunku NGO – ZGŁOŚ SIĘ, jeśli chcesz skutecznie…

NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ:

  • Skutecznie promować swoją organizację,
  • Zainteresować media działaniami organizacji,
  • Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy,
  • Poznać bezpłatne narzędzia PR,
  • Stworzyć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia zysków z działalności organizacji.

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 9 szkoleniach (w sumie 90h dydaktycznych) oraz będzie mógł skorzystać m.in. z doradztwa indywidualnego w zakresie budowania wizerunku i public relations.

Zajęcia będą się odbywać we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 ul. Legnicka 65 we Wrocławiu co tydzień w środy w terminie: 5 września –  7 listopada  2012r.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub na numer fax 71 359 75 01.

Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu: ul. Legnicka 65 do dnia 15.08.2012r. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 16-24.08.2012r. O wynikach rekrutacji będziemy informować drogą mailową lub telefonicznie do dnia 24.08.2012r.

Szkolenia będą prowadzone aktywnymi metodami pracy w oparciu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy w ramach cyklu wypracują lub udoskonalą materiały promocyjno-informacyjne oraz wybrane narzędzia internetowe dla potrzeb organizacji, które reprezentują.

POBIERZ OGŁOSZENIE WRAZ Z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ W PDF

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ: NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ:
 Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację, Skutecznie promować swoją organizację,
 Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji, Zainteresować media działaniami organizacji,
 Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy, Skupić się na rozwoju organizacji i zwiększyć wydajność pracy,
 Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia Poznać bezpłatne narzędzia public relationspublic relationspublic relationspublic relations public relationspublic relationspublic relations public relationspublic relations public relationspublic relations,
 Stworz StworzStworzStworz yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia yć stronę internetową i poznać możliwości zwiększenia skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania skuteczności działania organizacji.organizacji.organizacji.organizacji. organizacji. organizacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.