16 godzin doradztwa – wyłącznie dla Twojej organizacji

Opiekun dla Twojej organizacji – skorzystaj z doradztwa!

Dla kogo?
Doradztwo zindywidualizowane jest przeznaczone dla organizacji pozarządowych, które:

 • mają siedzibę na terenie Wrocławia,działają nie tylko na rzecz swoich członków,
 • działają w dowolnym obszarze działań społecznych,
 • napotykają na problemy w działaniu,
 • chcą się rozwijać.

Na czym polega doradztwo?

 • Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń stojących przed organizacją
 • Stworzenie planu rozwoju organizacji
 • Pomoc opiekuna w realizacji założonej ścieżki rozwoju

Co możecie zyskać?

 • Szansę na rozwój organizacji
 • Zwiększenie świadomości na temat własnej organizacji i roli osób, które ją tworzą
 • Zintegrowanie zespołu organizacji
 • Wypracowanie rozwiązań dla problemów organizacji
 • Nawiązanie nowych kontaktów
 • Dodatkowo: możliwość skorzystania ze szkoleń, doradztwa, wsparcia infrastrukturalnego

Czego oczekujemy?

 • Udziału każdorazowo minimum 2 osób podczas spotkań z doradcą-opiekunem
 • Dyspozycyjności i obecności w wyznaczonych terminach spotkań
 • Odpowiedzialnego i rzetelnego realizowania zaplanowanych działań
 • Energii, entuzjazmu, kreatywności , otwartości na zmiany
 • Chęci dzielenia się swoimi doświadczeniami, pomysłami, umiejętnościami, wiedzą
 • Nastawienia na współpracę
 • Aktywności, motywacji do działania
 • Myślenia perspektywicznego

Każda organizacja weźmie udział w ok. 16 h doradztwa. Udział w doradztwie jest bezpłatny.


Planowany termin rozpoczęcia spotkań w ramach doradztwa: luty 2012.

Opiekunem organizacji będzie Marcin Romanowski – socjolog, absolwent
Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi Collegium Civitas. Od 6 lat pracuje w organizacjach pozarządowych i projektach społecznych (głównie szkoleniowo-edukacyjnych) adresowanych do grup wszelakich – od gruzińskich urzędników po wrocławskich przedszkolaków. Obecnie związany z fundacjami: Manufaktura Inicjatyw Obywatelskich, Europejski Dom Spotkań we Lwowie, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”. Od kilku lat realizuje staże, wizyty studyjne, szkolenia, szkoły studenckie dla organizacji pozarządowych i administracji oraz dla obywateli krajów Europy Wschodniej (w tym
szkolenia i doradztwo z zakresu działań partnerskich NGO – administracja, współpracy międzynarodowej, pracy metodą projektu, monitoringu i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych).

Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub na numer fax 71 359 75 01. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu we Wrocławiu na ul. Legnicką 65 do dnia 29.01.2012. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne w dniach 30.01.2012-03.02.2012.

Szczegółowe zasady uczestnictwa znajdują się w Regulaminie projektu i Regulaminie doradztwa zindywidualizowanego.

KLIKNIJ I POBIERZ POWYŻSZE OGŁOSZENIE JAKO DOKUMENT PDF

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.