O projekcie
Celem projektu jest wzrost aktywności obywatelskiej i zaangażowania w działalność społeczną na terenie aglomeracji wrocławskiej. Oferujemy kompleksowy pakiet usług i wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz osób chętnych do ich założenia. Bogata oferta szkoleń, indywidualne konsultacje z ekspertami, wsparcie infrastrukturalne, spotkania animacyjne oraz Mobilne Inkubatory NGO to tylko niektóre z naszych działań. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Dla kogo?
Projekt przeznaczony jest dla osób zainteresowanych założeniem stowarzyszenia lub fundacji oraz członków, pracowników i wolontariuszy już istniejących organizacji pozarządowych. Projekt obejmuje 10 powiatów: miasto Wrocław, wrocławski, oławski, oleśnicki, średzki, wołowski, trzebnicki, świdnicki, milicki oraz strzeliński. Do współpracy zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, płci, sprawności fizycznej, wykształcenia czy aktywności zawodowej. W trzecim sektorze może działać każdy!
Realizatorzy
Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech podmiotów. Fundacja Umbrella koordynuje projekt oraz odpowiada za działania na terenie Wrocławia. Stowarzyszenie Tratwa prowadzi Mobilne Inkubatory NGO na terenie pozostałych powiatów z terenu aglomeracji wrocławskiej. Gminę Wrocław reprezentuje Centrum Integracji Społecznej, które odpowiada za promocję projektu. Każdy partner posiada bogate doświadczenie we wspieraniu organizacji pozarządowych i od lat realizuje projekty społeczne.